Thumb 7c3642d5310b8c4b97a3271ecd1f25e578afa5cf
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Amnesty International

Ik collecteer omdat:

Amnesty zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten.

Amnesty is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen voert Amnesty actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid.
Het werk van Amnesty beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

Met onze beweging kunnen we een vuist maken tegen onrecht. We weten waar we een verschil kunnen maken en hoe we onze miljoenen supporters kunnen mobiliseren. De collecte is een onmisbare bron van inkomsten voor Amnesty. Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk. Om die onafhankelijkheid te kunnen garanderen nemen we voor onze acties en onderzoeken geen geld aan van overheden of van politieke en religieuze groeperingen. Daarom is de collecte zo belangrijk. We hopen natuurlijk op een zo hoog mogelijke opbrengst, zodat we nog meer kunnen doen tegen onrecht.

29

donaties

€ 325

ingezameld