Thumb 3856ecf74caf2616a6b9538eca7a4ba2df5ec0eb
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Amnesty International Amsterdam

Ik collecteer omdat:

De landelijke collecteweek van Amnesty is in 2018 van 11 tot en met 17 maart. Amnesty International is volstrekt onafhankelijk en onpartijdig. Amnesty is niet gebonden aan enige regering, politieke ideologie, religie of economisch belang. Amnesty neemt voor onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden. En wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs, en door inkomsten uit de landelijke collecteweek. De Collecteweek is daarom enorm belangrijk voor Amnesty International.

86

donaties

€ 945

ingezameld