Thumb c238b4c4302adad0924f81bb170333988d6e8813
Qr
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Anne en Lou Melsen en Niesten

Ik collecteer omdat:

Wij collecteren omdat we Amnesty goed en noodzakelijk vinden. Amnesty staat op voor mensen die gemangeld worden door systemen, maatschappijen en ideologieën.

23

donaties

€ 226

ingezameld