Thumb 86039c778d2ffe94bfe06a281262a61585b2fa2c
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Anneke Beukelman

Ik collecteer omdat:

Ik deze week met een échte bus langs de deuren hier in Brielle zou gaan. De collecte is stopgezet vanwege het Corona virus dus letterlijke muntjes ophalen gaat niet meer, misschien willen jullie mij helpen om in plaats daarvan een digitale collectebus te vullen?

0

donaties

€ 0

ingezameld