Thumb 1d5a4164ee52f0c2da0e1b1c0c99f4561967420f
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Annelies Pijnenburg

Ik collecteer omdat:

Mensenrechten aan de basis staan van andere rechten. Omdat mensenrechten voornamelijk verdedigd kunnen en moeten worden door mensen die zeld in vrijheid leven. Omdat het heel belangrijk en een kleine moeite is om vervolgde of vluchtende mensen te steunen. Omdat er een onafhankelijke stem nodig is om onrechtvaardige praktijken te benoemen en een schijnwerper te zetten oo slachtoffers. Omdat....dankjewel!

0

donaties

€ 0

ingezameld