Thumb 13c6bed5bedf41a58b5da716f9d280cf440afddf
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Birgit Van Duinen

Ik collecteer omdat:

ik zo, met steun van jullie, kan helpen aan een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven.

0

donaties

€ 0

ingezameld