Thumb 6d9be9911d9fd8b4f3d17986fac825b9ca9a4ab8
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Dagmar Holtman

Ik collecteer omdat:

Een betere wereld begint bij erkennen. Erkennen dat wij allemaal, ongeacht wat we geloven, wat ons geslacht, gender, kleur, afkomst, sociale status, conditie of whatsoever is, gelijk zijn en recht hebben op een leven in vrijheid.

0

donaties

€ 0

ingezameld