Thumb f93254ab20dcc6e210adad9d3065d7910a69789b
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Ellen Brillemans

Ik collecteer omdat:

ik vind dat er nooit genoeg aandacht besteed kan worden aan mensenrechten! Amnesty International doet zulk belangrijk werk en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen, onder andere door te collecteren. In december hebben wij met elkaar heel veel brieven en kaarten geschreven voor mensen in nood. Mag ik nog een beroep op jullie doen? Help je samen met mij om te zorgen dat de mensen van Amnesty International hun belangrijke werk kunnen blijven doen?

0

donaties

€ 0

ingezameld