Thumb 7dc9ab0620d5754a4cd1963076ea76cb8e7cd39f
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Evelien Laan

Ik collecteer omdat:

Ik volg op school het vak the Non-profit Challenge, hierbij werf ik fondsen voor een goed doel naar keuze. Amnesty International is een geweldige organisatie die zich voor verschillende doelen inzet, maar vooral voor de mensenrechten. In Nederland is het normaal dat iedereen zijn mening vrij mag uiten en dat er kritisch word gekeken naar machtsfiguren. Helaas is dit in andere delen van de wereld helemaal niet normaal. Journalisten kunnen zomaar worden opgepakt voor het uiten van hun mening. Ik vind dat hier verandering in moet komen. Jij kan hier ook aan mee helpen, elk klein bedrag helpt.

9

donaties

€ 170

ingezameld