Thumb 24804f43d073d91430a664f06b33af8341e8bb55
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Femke Bons

Ik collecteer omdat:

Ik het belangrijk vindt dat er wereldwijd gestreden wordt voor mensenrechten en vrijheden die wij in Nederland heel normaal vinden,maar waar je in andere landen voor wordt gestraft.

0

donaties

€ 0

ingezameld