Thumb 35758015b657ba69b0c815ffef7654b12ebf0e9f
Qr
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Henk van der Velde

Ik collecteer omdat:

Ik dat elk jaar doe. Voor Amnesty, voor al die dappere, dwarse mensen die opkomen voor hun rechten. Die strijden voor een beter leven. Onderdrukt worden. En nu.....is er dat vervelende virus en “ mag” ik niet collecteren aan de deur. Maar Amnesty moet zijn werk kunnen doen, heeft dat collectegeld zo hard nodig.
Help je mee met een gift in mijn collectebus?

7

donaties

€ 90

ingezameld