Thumb d953e0d0fd5eb7136ca3b2aa732c17b3bfcb92a3
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Inge Oelen

Ik collecteer want:

Al jaren collecteer ik voor Amnesty. Door Corona kan dat dit jaar alleen digitaal. Ik hoop dat jullie een bijdrage willen doen omdat er nog altijd wereldwijd mensenrechten worden geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven, in elkaar geslagen omdat ze homo zijn, achtergesteld omdat ze vrouw zijn, ter dood veroordeeld of verdwijnen achter de tralies na een vreedzame demonstratie. Ik vind dat dit moet stoppen en daarom collecteer ik voor Amnesty! Doe ook een gift in mijn digitale collectebus want elke gift, groot of klein, helpt en is meer dan welkom!
0

donaties

€ 0

ingezameld