Thumb a93f3748cd0fea41c88a8c12af245e7c2593741f
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Irma Hoogkamer

Ik collecteer omdat:

In verband met het coronavirus heeft Amnesty International besloten om de collecte van deze week stop te zetten. Daarom wil ik je via deze weg vragen om een bijdrage voor gelijke mensenrechten en vrijheid. Alvast bedankt!

0

donaties

€ 0

ingezameld