Thumb c5b02737db933cd833f43d2ab88508906acff467
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Irmgard van Himbergen

Ik collecteer omdat:

er nog steeds te veel onrecht op de wereld is. Ik hoop met mijn inzet bij te dragen aan een betere wereld. Iedereen die daaraan geld geeft: bedankt!
Door corona is de collecte in Brabant gestopt. Ik hoop op deze manier via familie, vrienden en kennissen toch nog wat op te halen.

0

donaties

€ 0

ingezameld