Thumb 1f1566490cd0bf8fb8e0fee3f6a74a640c87fb9c
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Jeannette Hogen Esch

Ik collecteer omdat:

Ik een steentje bij wil dragen om onrecht uit de wereld te helpen verwijderen. Ik heb zóveel geluk dat ik in een veilige gezinssituatie in Nederland opgegroeid ben en dat ik nog steeds in vrijheid kan leven. Dit gun ik anderen ook, waar ook ter wereld.

0

donaties

€ 0

ingezameld