Thumb c43fac813b5d8e95cac2a5a8ad851848e5a08bd7
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Katy Rosmulder

Ik collecteer want:

er nog steeds te veel onrecht in de wereld is. Ik hoop met mijn inzet bij te dragen aan een betere wereld. Normaal zou ik langs de deuren gaan met een collectebus. Dat is dit jaar misschien niet mogelijk. Daarom vraag ik je Amnesty via deze weg te steunen. Dank je wel!
2

donaties

€ 35

ingezameld