Thumb 49288de7afd73d3b2dba1996e88413e5447042ba
Qr
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Lia van Velzen

Ik collecteer omdat:

ik het vanuit mijn gevoel voor rechtvaardigheid belangrijk vind om op te komen voor mensenrechten.

1

donatie

€ 10

ingezameld