Thumb 4c4e1876b567c2bae827b27a926caaa4ebb02892
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Marcel van As

Ik collecteer omdat:

Raif Badawi nog steeds gevangen zit. Omdat hij zich uitsprak in een land waar dat niet mag. Omdat er teveel landen zijn waar je niet zomaar mag zijn wie je bent en niet zomaar mag zeggen wat je vindt. Omdat we zelf in een economie leven waar handel voor mensenrechten komt. Omdat wat men hier in Nederland "diplomatie" noemt, eigenlijk staat voor oogluikend toestaan. Daarom zullen we organisaties moeten steunen die zich onafhankelijk inzetten voor de rechten van de mens. En daarvoor is jullie hulp nodig. Geef eenmalig, wordt donateur, of wanneer je financieel niet kunt helpen doe dan mee aan de schrijfacties, sms acties of andere initiatieven. Ik zou heel graag zien dat je me helpt met deze collecte, of me laat weten wat je doet om op een andere manier te helpen.
Dank je wel.

Be glad that U r free - Free 2 change your mind
Free 2 go most anywhere, anytime
Be glad that U r free - There's many a man who's not
Be glad 4 what U had baby, what you've got
Be glad 4 what you've got

Free - Prince

0

donaties

€ 0

ingezameld