Thumb 45be41bd7dfb225519fa32d8d12048065eef828a
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Marleen de Jager

Ik collecteer omdat:

Helaas zie ik dagelijks in mijn school mensen voor wie mensenrechten niet vanzelfsprekend zijn geweest en hebben moeten vluchten. Het is belangrijk dat er voor hen en hun familie en vrienden die zijn achtergebleven, wordt opgekomen.

0

donaties

€ 0

ingezameld