Thumb 3da576761f0b0e81c3bf56e05baf3c46b2b9c11d
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Martin Schepen

Ik collecteer omdat:

“See their tears in the rainfall” (U2: Mothers of the Disappeared)
In een wereld waarin polarisatie de norm is geworden, tegenstellingen toenemen en groter worden, is het des te belangrijker dat we aandacht blijven vragen voor begrippen als gelijkheid, emancipatie, vrijheid en respect voor elkaar. Ik heb nu zelf 50 jaar mogen leven in een land waarin de (meeste) mensen deze waarden nog steeds omarmen en ik dus kan leven in een roes van persoonlijk geluk. Na al vele jaren van persoonlijke financiële steun aan de organisatie Amnesty International, vind ik mijn 50ste verjaardag een mooi moment om iets extra’s te doen en te hopen dat hiermee ergens op de wereld een persoon een gelukkiger leven kan leiden.
“We will get there if we live our lives together as One”

25

donaties

€ 510

ingezameld