Thumb 9ac5335ee03b4a32213134b2e4d6595fa8ecdd1c
Qr
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Michelle From Aisg

Ik collecteer omdat:

Amnesty fights for a world where people can live in freedom without fear, oppression, torture, or discrimination. To make all of this possible, Amnesty International needs your donation.

Amnesty strijdt voor een wereld waarin mensen in vrijheid kunnen leven, zonder angst voor onderdrukking, marteling of discriminatie. Om dit mogelijk te maken heeft Amnesty donaties nodig.

18

donaties

€ 360

ingezameld