Thumb 45f7e14d4c01a282929ba82b155a9436b09b2fa4
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Miranda Florussen

Ik collecteer omdat:

... mensenrechten het waard zijn om voor te vechten. Nog te vaak worden mensen gediscrimineerd, zonder proces gevangengezet of simpelweg verwaarloosd. Of erger. We moeten voor elkaar opkomen en onze rechten beschermen. Amnesty International doet dat al jaren. Daarom collecteer ik.

0

donaties

€ 0

ingezameld