Thumb 3207f98fdf110dc1631c017adeaba252b1acb489
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Nynke Bosscher-Lennips

Ik collecteer omdat:

ik hoop dat er ook iemand voor mij opkomt als ik vervolgd, gevangen genomen, gemarteld of gedood word om wie ik ben, waar ik in geloof of waar ik voor sta. Zoveel mensen verdienen onze bescherming!

0

donaties

€ 0

ingezameld