Thumb 92bd62144642e9a9db6ba585fb8e196368937ff7
Qr
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Titeke Postma

Ik collecteer omdat:

Ik amnesty international een fijne organisatie vind. Ik geef om vrijheid en vind dat iedereen dat verdient.

2

donaties

€ 7

ingezameld