Thumb 5359edebb17f3d26b8d1a53813b9fb5674b98e6b
04ad224ebc729f3199a2c41bf6657b92c362ef59

Wieneke 't Hoen

Ik collecteer omdat:

ik eindelijk eens in actie wilde komen. Om te beginnen voor Amnesty. Want we moeten iets doen voor al die mensen die worden gestraft om wat ze zeggen en schrijven. Help mee. Doe iets, al is het maar een kleine gift. Dank je wel!

15

donaties

€ 167

ingezameld